Vijf Natuurgerichte Principes

ENERGIE

Alles bestaat uit energie. Ons lichaam dus ook! Elk systeem, ieder orgaan, elke emotie en gedachte heeft een eigen energie. We hebben een bepaalde hoeveelheid energie en de beweging van die energie nodig om te blijven bestaan. Wanneer er een tekort aan energie is in uw lichaam of in een deel ervan, kan uw lichaam niet optimaal functioneren. Het zenuwstelsel ontvangt te weinig informatie en organen kunnen hun werk niet meer doen. Hierdoor kunnen lichamelijke en/of emotionele problemen ontstaan. Herstel vindt plaats als we beschikken over voldoende energie in ons lichaam die vrij kan stromen.

 

PRIKKELOVERDRACHT

Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk in ons lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam. De communicatie via ons zenuwstelsel kan negatief beïnvloed worden. De prikkel komt dan niet aan bij het ontvangende deel van het lichaam waardoor de opdracht niet kan worden uitgevoerd. Dit kan vergeleken worden met een telefoonlijn, ruis in de lijn bemoeilijkt de communicatie. De prikkeloverdracht tussen de hersenen en het lichaam fungeert op dezelfde manier en dient goed te werken om het lichaam van de juiste informatie te kunnen voorzien.

 

DRAINAGE

Lichaam en geest worden continue belast met gifstoffen. Hierbij valt te denken aan straling, gassen, bepaalde soorten voeding en stress. In onze maatschappij komen we hier dagelijks mee in aanraking. Wanneer het lichaam niet meer in staat is deze gifstoffen af te voeren, heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem. Het is daarom van belang dat ons lichaam zich regelmatig reinigt van geestelijke en lichamelijke ballast.

 

VOEDING

Het is voor ons lichaam belangrijk te worden gevoed met datgene wat het nodig heeft om goed te functioneren. Goede voeding en opname van vitaminen en mineralen zijn hierbij essentieel. Ieder lichaam heeft iets anders nodig. Wat voor de één goed is, is niet goed voor de ander. Als het lichaam voeding krijgt dat het niet kan verwerken, kan dit leiden tot klachten. Ook de geest wordt gevoed met verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Deze geestelijke voeding kan belemmerend werken. Hierbij valt te denken aan negatieve oordelen van anderen, nare ervaringen en jezelf overvragen (stress).

 

PSYCHE

Een mens bestaat uit meerdere delen: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Deze delen zijn met elkaar verbonden en geven het beste resultaat als ze met elkaar samenwerken. Hier gaat het vaak mis. Naast aandacht voor de lichamelijke gesteldheid is het van groot belang om ook aandacht te hebben voor emoties en gedragspatronen. Bewustwording van (belemmerende) patronen kan een verandering teweegbrengen in de geestelijke gesteldheid en zo helpen bij het herstel van de klacht en om klachten in de toekomst te voorkomen.