Bach Bloesem Remedies

 

WAT ZIJN BACH BLOESEM REMEDIES

Dr. Edward Bach (1886-1936) was arts, bacterioloog en homeopaat. De laatste zes jaren van zijn leven besteedde hij aan het samenstellen van de Bach Bloesem Remedies, hierbij geholpen door zijn sterke intuïtie en helderziendheid. Hij kwam tot het inzicht dat naar de oorzaken van ziektes gezocht moest worden in het gevoelsleven van de mens, in de diverse gemoedsgesteldheden zoals: angst, onzekerheid, eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid, overbezorgdheid voor anderen en een gebrek aan belangstelling voor het hier en nu. Door deze gemoedstoestanden kunnen er allerlei klachten ontstaan. Bach ontdekte 38 remedies gemaakt van planten, struiken en bomen (behalve rock water). Ze kunnen te allen tijde worden gebruikt, ook in combinatie met andere medicijnen en zijn geschikt voor baby’s, kinderen en volwassenen. Bach Bloesem Remedies herstellen de harmonie in onszelf en in ons lichaam, zodat ook de balans tussen lichaam en geest wordt hersteld.

 

 

HOE WERKEN BACH BLOESEM REMEDIES?

Het recept wordt persoonlijk samengesteld, afhankelijk van de klachten. Meestal gaan er meerdere remedies in een flesje. De remedies helpen om positieve dingen in het kind naar boven te halen en om negatieve gevoelens te verwerken. Ze ontnemen het kind niet de kans om van situaties te leren, maar helpen wel om moeilijke periodes wat gemakkelijker en sneller door te maken. Ze helpen om van binnenuit te veranderen, om uit een oud patroon te komen. Ook ondersteunen ze bij het verwerken van bijvoorbeeld een geboortetrauma, ziekenhuisopname, scheiding of overlijden van een dierbaar persoon of huisdier, bij angst, nachtmerries en andere emoties zoals jaloersheid.

 

De remedies werken niet direct op de lichamelijke klachten, zoals reguliere medicijnen doen, maar op het kind als geheel. Ze helpen het kind om zich emotioneel beter te voelen zodat lichamelijke symptomen kunnen veranderen.

 

Uiteraard zijn de Bach Bloesem Remedies ook geschikt voor volwassenen.

 

MEER WETEN OVER BACH BLOESEM REMEDIES?