Gezin- & Kindercoach

 

WAARVOOR IS EEN GEZIN- & KINDERCOACH VOOR?

De meeste ouders kiezen enthousiast voor kinderen, maar ervaren in de praktijk dat opvoeden niet vanzelf gaat en zeker niet gemakkelijk is. Kinderen krijgen is zó vanzelfsprekend en kinderen zouden toch geluk moeten brengen! Echter is er naast het opvoeden van kinderen nog zoveel meer: een baan, het huishouden, de relatie met je partner, sport, sociale contacten en tijd voor jezelf. Het kan lastig zijn om een goede balans te vinden. Wanneer uw kind daarnaast niet aan uw verwachtingen voldoet, kunnen er problemen ontstaan waar u zich als ouder zijnde geen raad mee weet. Geneer u vooral niet, maar neem actie om de situatie op te lossen.

 

SPIEGELEN

Kinderen reageren op het gedrag van hun ouders/verzorgers en vice versa. Dit verschijnsel wordt ook wel spiegelen genoemd. Kinderen doen de grote mensenwereld na; ze spelen vader en moedertje, doktertje en schooltje. Ze laten zo zien hoe zij de wereld ervaren. Kinderen van deze tijd leven meer vanuit hun gevoel en pikken ook onbewuste signalen van hun ouders op, die meestal niet direct zichtbaar zijn. Daardoor is het als ouder lastig het eigen aandeel te zien in het gedrag van een kind, zeker als het gedrag anders is dan je wilt zien en verwacht.

 

Bij problemen ligt de focus ligt vaak bij het kind, waardoor de kans bestaat dat het kind juist meer vast komt te zitten in zijn/haar gedrag of fysieke kwaal. Het wordt zo steeds duidelijker dat het kind eronder lijdt. Wat u als ouder raakt in het gedrag van uw kind zegt iets over u. Het gaat vaak over eigen (jeugd)ervaringen die u niet goed hebt kunnen verwerken en die doorwerken op een onbewust niveau. Wanneer u de moed hebt om bij uzelf stil te staan en naar uzelf te kijken is dat een groot geschenk aan uw kind. Die bewustwording maakt dat u op een andere manier naar het gedrag van uw kind kan kijken en er anders mee om kunt gaan.

 

REVERSIE METHODE

Bij Vitalità wordt gewerkt volgens de reversie methode. Een methode ontwikkeld door Sylvia Roosendaal, die staat voor het terugdraaien van de tijd. Kinderen reageren veel op onbewuste signalen van de ouders, die zij op doeltreffende wijze spiegelen. Wanneer u hiervan bewust wordt en kunt zien waar u zelf bang voor bent of waar u als ouder nog mee worstelt vanuit uw eigen jeugd, is dat het begin van de verandering die nodig is om uw kind te laten groeien.

Als Gezin- en kindercoach ga ik op een toegewijde manier met de ouder aan het werk. Met een aantal simpele technieken is het mogelijk de soms pijnlijke ervaringen bij de ouder te lokaliseren en om te buigen. Hierdoor wordt heling mogelijk, waardoor ook het kind hier niet meer mee wordt belast. Het kind krijgt de vrijheid en de ruimte om zichzelf te zijn en zich al spelend en lerend te ontwikkelen. Bewust ouderschap is een groot geschenk aan uw kind. Als u uzelf beter leert kennen, leert u uw kind beter kennen. Als u als ouder verandert, verandert het kind vanzelf met u mee.

 

COACHING VOOR KINDEREN

Bij het oplossen van problemen volstaan in de meeste gevallen alleen gesprekken met de ouder. Soms is het ook nodig om de sessies uit te breiden met gesprekken met het kind. De kindercoach kijkt bij wie de problematiek ligt:

heeft het kind een blokkade of beperkt de omgeving het kind om zijn/haar weg te bewandelen?

is de problematiek ontstaan door een gemis aan een kernverlangen zoals: acceptatie, zorg, geruststelling, bewondering, verwondering, aanmoediging,  goedkeuring, begrip, respect, erkenning, bevestiging en waardering? Kernverlangens kunnen omschreven worden als normen en waarden of geestelijke voeding.

is het probleem ontstaan door een blokkade vanuit de natuurlijke ontwikkeling van het kind?

Vaak ligt het probleem niet bij het kind maar is de omgeving bepalend.

 

MEER WETEN OVER DE GEZIN- EN KINDERCOACH?